iNails - Việc làm nail
iNails - Việc làm nail
2.7.5
13 downloads
Google Play Download APK 11.96 MB
Free Kiet Anh Nguyen Posted in: 2020-08-09
Screenshots - iNails - Việc làm nail Screenshots - iNails - Việc làm nail Screenshots - iNails - Việc làm nail Screenshots - iNails - Việc làm nail Screenshots - iNails - Việc làm nail Screenshots - iNails - Việc làm nail Screenshots - iNails - Việc làm nail Screenshots - iNails - Việc làm nail

Free apk iNails - Việc làm nail download

INAILS - NAILS APPS CHUYÊN NGHIỆP DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT TẠI NƯỚC NGOÀI - Apk iNails - Việc làm nail safely for free!

A little about the app iNails - Việc làm nail

iNails là ứng dụng tổng hợp về ngành nail đầu tiên dành cho người Việt Nam tại nước ngoài. Với giao diện thân thiện, đơn giản và dễ sử dụng, iNails giúp bạn tìm việc làm nails, tìm tiệm nail đang cần nhượng, bán, cho thuê, tìm thợ nail theo yêu cầu, đăng tin tìm thợ nail, đăng bán tiệm, tìm việc làm, và cộng phiếu - quản lí phiếu hàng ngày một cách chính xác và dễ dàng nhất.

Các chức năng của ứng dụng iNails:

* Tìm việc làm Nail: Bạn chưa có việc làm, hay muốn thay đổi việc làm phù hợp với chỗ ở của bạn. Ứng dụng cung cấp tính năng tìm kiếm thông tin toàn bộ tiệm Nail tại Hoa Kỳ, sẽ giúp bạn tìm được công việc lương cao và phụ hợp.

* Tìm tiệm nail (salon nail) đang bán: Ứng dụng cung cấp danh sách tiệm nail đang nhượng, bán lại hoặc cho thuê.

* Tìm thợ làm nail: Nếu bạn là chủ tiệm hay quản lí tiệm, chức năng này sẽ giúp bạn tìm kiếm danh sách thợ nail đang tìm việc, lọc theo biết làm gì, kinh nghiệm bao nhiêu năm, chỗ ở của thợ,..

* Đăng bài: Bạn có thể dễ dàng đăng tin tìm thợ nail, đăng tin bán, nhượng, cho thuê tiệm nail, hay đăng tin cần tìm việc làm.

* Ngoài ra, dùng iNails-App, bạn có thể kết bạn, chia sẻ kinh nghiệm làm nails, show hình và download mẫu nails đẹp, giao lưu với những người Việt làm nails trên toàn thế giới.

=================================

Vietnamese description without accents:

iNails la ung dung tong hop ve nganh nail dau tien danh cho nguoi Viet Nam tai nuoc ngoai. Voi giao dien than thien, don gian va de su dung, iNails giup ban tim viec lam nails, tim tiem nail dang can nhuong, ban, cho thue, tim tho nail theo yeu cau, dang tin tim tho nail, dang ban tiem, tim viec lam, va cong phieu - quan li phieu hang ngay mot cach chinh xac va de dang nhat.

Cac chuc nang cua ung dung iNails:

* Tim viec lam Nail: Ban chua co viec lam, hay muon thay doi viec lam phu hop voi cho o cua ban. Ung dung cung cap tinh nang tim kiem thong tin toan bo tiem Nail tai Hoa Ky, se giup ban tim duoc cong viec luong cao va phu hop.

* Tim tiem nail (salon nail) dang ban: Ung dung cung cap danh sach tiem nail dang nhuong, ban lai hoac cho thue.

* Tim tho lam nail: Neu ban la chu tiem hay quan li tiem, chuc nang nay se giup ban tim kiem danh sach tho nail dang tim viec, loc theo biet lam gi, kinh nghiem bao nhieu nam, cho o cua tho,..

* Dang bai: Ban co the de dang dang tin tim tho nail, dang tin ban, nhuong, cho thue tiem nail, hay dang tin can tim viec lam.

* Cong phieu: Hang ngay, ban dang dau dau vi khong quan li duoc so viec minh da lam. Chuc nang nay trong ung dung iNails app se giup ban quan li so tien minh kiem duoc, so khach minh da lam,..

* Ngoai ra, dung iNail-App, ban co the ket ban, chia se kinh nghiem lam nails, show hinh va download mau nails dep, giao luu voi nhung nguoi Viet lam nails tren toan the gioi.
What's new in iNails - Việc làm nail?
+ VIP feature updates.
+ Improved performance and bug fixes.
More info
Creation date
Ranking
Teen
Requires Android
4.4 and up
Privacy policy
Support
APK Updated On
2019-01-25
Size
11.96 MB
Related beauty apps + view more
PhiApp PhiApp Beauty Academy
Rating App
iNails - Việc làm nail
iNails - Việc làm nail