ಮನೆ ಮದ್ದು || Home Remedies in Kannada
ಮನೆ ಮದ್ದು || Home Remedies in Kannada
Contains ads
0 downloads
Google Play APKgenerating wait
Free Umesh Mudale Posted in: 2021-06-10
Screenshots - ಮನೆ ಮದ್ದು || Home Remedies in Kannada Screenshots - ಮನೆ ಮದ್ದು || Home Remedies in Kannada Screenshots - ಮನೆ ಮದ್ದು || Home Remedies in Kannada Screenshots - ಮನೆ ಮದ್ದು || Home Remedies in Kannada Screenshots - ಮನೆ ಮದ್ದು || Home Remedies in Kannada Screenshots - ಮನೆ ಮದ್ದು || Home Remedies in Kannada Screenshots - ಮನೆ ಮದ್ದು || Home Remedies in Kannada Screenshots - ಮನೆ ಮದ್ದು || Home Remedies in Kannada

Free apk ಮನೆ ಮದ್ದು || Home Remedies in Kannada download

Home Remedies Health Tips life style || ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿಸ್ತೆ ನಾಟಿ ಔಷಧಿ - Apk ಮನೆ ಮದ್ದು || Home Remedies in Kannada safely for free!

A little about the app ಮನೆ ಮದ್ದು || Home Remedies in Kannada

Health Tips in Kannada

ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು


This app is for my Kannada friends, Its specially build for the people who love Karnataka and Kannada, purpose of this Application is to improve the Health and bring the smile on the your face.
In this applications you will get 100+ Kannada Home Remedies which are very usefull for you.

ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ , ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು.
ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು 100+ ಕನ್ನಡ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.


Features:

* Easy to use
* Its Contain 100+ Kannada Home Remedies
* Easy to share remedies on Whats app, Messanger and other social networks to yous friends
* you may contact me through email provided in Privacy policy

Home Remedies, Health Tips, weight Loss, life style, ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆ, ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿಸ್ತೆ, ನಾಟಿ ಔಷಧಿ

Disclaimer:

We do not claim ownership of some data in our app. We are only listing all the publicly available data as it is. The content provided in this application are the property of respective copyright holders and All rights reserved to the respective owners of the sites.

For some questions, we used public domain, since they are not marked in any way that signals the existence of any copyright. Any physical or legal person that owns any Questions in the app can prove it by mail ID given below. This way, we commit to remove that Question immediately.


If you Have any suggestions to improve this application or if you facing any problems to use this app, please write in comment box, your feedback is very valuable.

Thank You
Umesh Umesh
What's new in ಮನೆ ಮದ್ದು || Home Remedies in Kannada?
bugs fixed
More info
Creation date
Ranking
Everyone
Requires Android
4.4 and up
Privacy policy
Support
Related health & fitness apps + view more
Rating App
ಮನೆ ಮದ್ದು || Home Remedies in Kannada
ಮನೆ ಮದ್ದು || Home Remedies in Kannada