Apk miễn phí của nhà phát triển Facebook tải xuống

Dưới đây là tất cả các ứng dụng được phát triển bởi Facebook để bạn tải xuống miễn phí.

Nhà phát triển: Facebook
E-mail: android-support@fb.com
Trang mạng: https://www.facebook.com/games/fbmessenger_android/