Vsmart  CrystalDisk
Vsmart CrystalDisk
0 downloads
Google Play APKgenerating wait
Miễn phí V-smart Đăng trong: 2021-05-04
Screenshots - Vsmart  CrystalDisk Screenshots - Vsmart  CrystalDisk Screenshots - Vsmart  CrystalDisk Screenshots - Vsmart  CrystalDisk

Tải xuống apk miễn phí Vsmart CrystalDisk

CrystalDisk là sản phẩm đi kèm với ổ đĩa không dây Crystal 5G. Một loạt các loại phim ảnh nhạc điện thoại di động sao lưu khác nhau có sẵn. - Apk Vsmart CrystalDisk an toàn miễn phí!

Một chút về ứng dụng Vsmart CrystalDisk

CrystalDisk是一款搭配V-smart Crystal 5G無線隨身碟產品所使用的軟體。
此應用程式可輕鬆在電腦、手機與平版等各種裝置間備份,儲存,傳輸與
交換檔案,不需要透過任何其他同步軟體。

CrystalDisk可以在行動裝置上儲存﹑瀏覽管理資料。
將音樂﹑圖片﹑檔案備份至Crystal儲存裝置。也能還原至任何您想還原的
行動裝置,不受作業系統限制。

其他功能包含
-備份聯絡人資料,可將聯絡人資訊備份並回復至不同平台上。
-超強影音播放器,可支援多種主流媒體格式
音樂:mp3,aac,m4a,aif,aiff,wav,flac,ape...或更多
影片:mp4,mov,mkv,avi,flv,rm,rmvb,wmv,3pg...或更多
-透過WIFI分享,可多人同時使用
可提供同時4~6人同時存取隨身碟內資料。
-使用Crystal時,可透過Crystal Disk連接internet,保持上網不中斷
如需其他進階資訊請上V-smart官網取得進一步技術支援。
http://www.v-smart.com.tw/
Có gì mới trong Vsmart CrystalDisk?
Bug fixed
Thêm thông tin
Ngày thành lập
Xếp hạng
Tất cả mọi người
Đòi hỏi Android
4.0.3 and up
Chính sách bảo mật
Liên quan + xem thêm
Ứng dụng xếp hạng
Vsmart CrystalDisk
Vsmart  CrystalDisk